Inovatívna technológia recyklácie asfaltu

Naša spoločnosť ponúka komplexné recyklačné zariadenie vyfrézovaného a odlupovaného asfaltu, ktoré s použitím špeciálnej riedidlovej prísady s označením Cold-Perfect umožňuje kvalitnú a trvanlivú opravu cestných výtlkov aj v jesenno-zimných mesiacoch s častými zrážkami a nízkymi vonkajšími teplotami, kedy s bežne používanými obaľovanými zmesami nie je možné vykonať stabilné opravy. Technológia je využiteľná počas celého roka a v porovnaní s v súčasnosti používaným postupmi s letnými a zimnými obaľovanými zmesami je oveľa lacnejším riešením.

Našim kupujúcim ponúkame kompletnú technológiu t.j. zariadenie a riedidlovú prísadu.

Aszfaltozó gép

Recyklácia

Využitie v zime aj v lete

Nákladová efektívnosť

Hlavné prednosti technológie

Umožňuje vykonanie trvanlivých opráv vozovky v každom ročnom období.

V zime aplikovaná modifikovaná zmes sa v krátkom čase nerozdrobí a zostane stabilná aj v lete.

Vynikajúco prilnie aj k očistením ale mokrým povrchom a tak netreba mokré výtlky vysúšať.

Technológia recykluje vyfrézovaný a odlupovaný asfalt, ktorý je odpadovým materiálom.

Odlupované kusy asfaltu sa môžu zúžitkovať priamo v mieste opravy cestného výtlku.

Aj v zime pri odstávke väčšiny obaľovačiek zmesí je možnosť pracovať sťaby s letnou zmesou.

Je možné vyrobiť modifikovanú zmes len v požadovanom množstve, nie sú prebytky.

Naproti v súčasnosti využívaným postupom recyklácie asfaltu vyžaduje menej humánnej pracovnej sily.

Je lacnejšou alternatívou ako oprava cestných výtlkov s použitím letných alebo zimných obaľovaných zmesí.

Obšírnejšie o technológii


Kompexné recyklačné zariadenie asfaltu

Jedná sa o zariadenie, ktoré je možné umiestniť na ložnú plochu nákladného automobilu. V prevádzkarni správy a údržby ciest sa lievikovitý zásobník (1) zariadenia naplní pomocou lyžicového nakladača vyfrézovaným asfaltom resp. zásobníková nádrž (2) sa naplní riedidlovou prísadou, z ktorých komplexné recyklačné zariadenie vyrobí priamo na mieste opravy cestného výtlku kvalitnú modifikovanú obaľovanú zmes. Komplexné zariadenie slúži tak na operatívne uskladnenie zásoby vyfrézovaného asfaltu, jeho prevoz a následné roztavenie resp. na záver zmiešanie so špeciálnou emulznou prísadou. Projektovanie a skonštruovanie zariadenia sa realizuje v plnom rozsahu v našej vlastnej strojárskej výrobnej prevádzkarni.

Obšírnejšie o zariadení

Riedidlová prísada

Adhézne schopnosti modifikovanej obaľovanej zmesi s riedidlovou prísadou Cold-Perfect sú v zimnom období výrazne lepšie ako adhézne schopnosti normálnych obaľovaných zmesí a tak je možné modifikovanú obaľovanú zmes rozprestierať na očistené plochy do mínus 10 stupňov Celsia, ktorá po náležitom zhutnení výborne slúži ako kvalitná a trvanlivá výplň cestného výtlku. S využitím riedidlovej prísady sa vyfrézovaný asfalt alebo kusy odlupovaného asfaltu môžu využívať na opravu ciest počas celého roka.

Obšírnejšie o riedidlovej prísade

Zavedenie technológie je výbornou voľbou efektívneho vynakladania rozpočtových prostriedkov pre organizácie správy a údržby ciest a územné samosprávy, pretože v porovnaní s využívaním letných alebo zimných obaľovaných zmesí znamená oveľa lacnejšie riešenie a oproti doposiaľ používaným postupom recyklácie asfaltu vyžaduje menej humánnej pracovnej sily.

Referenčné práce

S využitím technológie sme v uplynulých 3 rokoch vykonali na viacerých miestach Maďarska testovacie opravy cestných výtlkov. V uvedenej súvislosti musíme konštatovať, že výplne všetkých opravených cestných výtlkov sú do dnešných dní na svojom mieste a vôbec sa nerozdrobili!

Dabas - cesta č. 5

Gyöngyös - cesta č. 3

Szikszó