O nás

Krátke predstavenie sa

Packer Kft.

Sme maďarskou spoločnosťou disponujúcou niekoľko desaťročnými skúsenosťami zo strojárskej výroby. Hlavným podnikateľským profilom našej spoločnosti je výroba, repasácia a predaj plniarenských strojov.

Pred niekoľkými rokmi sme sa dostali do kontaktu s vynálezcom resp. výrobcom špeciálnej riedidlovej prísady, ktorá umožňuje opravu cestných výtlkov s využitím vyfrézovaného asfaltu alebo odlupovaných kusov asfaltu aj v zimnom období. Použitie tejto riedidlovej prísady s označením Cold-Perfect vyžaduje komplexné recyklačné zariadenie, ktoré však na trhu nebolo k dispozícii a tak využijúc dlhoročné projektové a strojárske výrobné skúsenosti našej spoločnosti sme začali konštruovať takéto komplexné recyklačné zariadenie. Po vyrobení viacerých prototypov sme sa dostali k typu vyhovujúcemu požadovaným kritériám, čím sa podnikateľský profil našej spoločnosti rozšíril o výrobu jedincového komplexného recyklačného zariadenia. Zariadenie bolo vyvinuté a skonštruované výlučne v spoločnosti PACKER Kft. Popri predaji komplexného recyklačného zariadenia realizujeme aj predaj emulznej prísady, čím ponúkame pre našich kupujúcich kompletnú technológiu.

Pre získanie ďalších informácií o celej histórii našej spoločnosti resp. o jej podnikateľskom profile plniarenskej techniky prosíme kliknite na nasledovné linky:

História našej spoločnosti O nás