Zariadenie

Inovatívna technológia recyklácie asfaltu

Komplexné recyklačné zariadenie skonštruované našou spoločnosťou umožňuje s využitím špeciálnej riedidlovej prísady výrobu modifikovanej obaľovanej zmesi určenej na trvanlivú opravu cestných výtlkov počas celého roka, aj v jesenno-zimných mesiacoch s častými zrážkami resp. mimoriadne nízkymi vonkajšími teplotami. Zariadenie je skonštruované pre naloženie na ložnú plochu nákladného automobilu, ktoré po naplnení lievikovitého zásobníka (1) vyfrézovaným asfaltom resp. zásobníkovej nádrže špeciálnou riedidlovou prísadou v prevádzkarni organizácie správy a údržby ciest vyrobí na mieste opravy cestného výtlku modifikovanú obaľovanú zmes v požadovanom množstve.

Roztavenie vyfrézovaného asfaltu a súčasné primiešanie špeciálnej riedidlovej prísady sa nemôže zrealizovať v rotačnej valcovej peci, pretože nami dodávaná riedidlová prísada Cold-Perfect sa nemôže dostať do kontaktu s otvoreným plameňom horáka z dôvodu toho, že jeho komponenty sú citlivé na vysokú teplotu s dôsledkom straty účinku, preto zariadenie obsahuje aj samostatnú miešaciu nádrž (3). Kusy asfaltu odlúpané z vozovky v mieste opravy výtlku sa môžu dopraviť do ústia rotačnej valcovej pece prostredníctvom „rebríkového” výťahu.

Projektovanie a výroba zariadenia je vykonávaná výlučne v spoločnosti PACKER Kft. Zariadenie nevyrábame len vo verzii s použitím novej rotačnej valcovej pece (Bagela) ale aj vo verzii s nižšou (úspornou) obstarávacou cenou, kedy do zariadenia zabudujeme vlastnú valcovú pec (Bagelu) kupujúceho.

Mart aszfalt
Mart aszfalt

Hlavné časti zariadenia:

  • Lievikovitý zásobník vyfrézovaného asfaltu (1),
  • Dopravník vyfrézovaného asfaltu,
  • Rotačná valcová pec (Bagela),
  • Zásobníková nádrž riedidlovej prísady (2),
  • Miešacia nádrž (3),
  • Výťahový vynášač vyfrézovaného alebo odlupovaného asfaltu.

Funkcia zariadenia

Pred začatím výrobného procesu modifikovanej obaľovanej zmesi treba naplniť lievikovitý zásobník komplexného recyklačného zariadenia v prevádzkarni správy a údržby ciest vyfrézovaným asfaltom. Na hornom ráme zásobníka je sito, ktoré zabraňuje, aby sa vyfrézovaný asfalt väčšej frakcie do zásobníka nedostal. Po naplnení zásobníkovej nádrže zariadenia riedidlovou prísadou sa komplexné recyklačné zariadenie naložené na ložnú plochu nákladného automobilu presunie na miesto opravy cestného výtlku, pričom sa rotačná valcová pec môže priebežne vyhriať na určitú teplotu.

Na začiatku výrobného procesu sa vyfrézovaný asfalt dostane na špeciálny dopravníkový pás určený k transportu prachových a zrnitých materiálov, ktorý ho vynesie do ústia rotačnej valcovej pece. V rotačnej peci sa vyfrézovaný asfalt postupne roztaví. Pretože komponenty nami používanej špeciálnej riedidlovej prísady sú veľmi citlivé na vysokú teplotu s dôsledkom straty účinku, riedidlová prísada sa nemôže pridávať priamo do rotačnej pece ale sa pridáva do samostatnej miešacej nádrže s vyhrievaným medzistenovým priestorom. V miešacej nádrži sa roztavená obaľovaná zmes udržuje na povolenej teplote, do ktorej sa po zvážení jej hmotnosti pridá zodpovedajúce množstvo riedidlovej prísady. Z miešacej nádrže sa môže modifikovaná obaľovaná zmes aplikovať priamo do vyčisteného cestného výtlku alebo do fúrika.

V záujme dosiahnutia energetických úspor sa na vyhrievanie medzistenového priestoru miešacej nádrže využíva odpadové teplo získané z rotačnej valcovej pece.

Súčasťou zariadenia je aj „rebríkový“ výťahový vynášač, pomocou ktorého je možné dopraviť priamo na mieste opravy cestného výtlku vyfrézovaný asfalt alebo kusy asfaltu odlúpané z vozovky do ústia rotačnej valcovej pece, čím sa dá zvýšiť množstvo vyrobenej modifikovanej zmesi resp. nezostane na okraji cesty žiadny odpad.

Komplexné recyklačné zariadenie sa z ložnej plochy nákladného automobilu dá zložiť a využívať ako stabilná obaľovačka.

Technické údaje, výrobné verzie zariadenia

Nami dodané komplexné recyklačné zariadenie vyrobí cca. 3 tony modifikovanej obaľovanej zmesi za hodinu.

K prepravovaniu zariadenia je potrebný nákladný automobil s celkovou hmotnosťou 18 ton a nosnosťou cca. 9 ton.

V prípade uvedeného nákladného automobilu je množstvo prevážaného vyfrézovaného asfaltu 5 ton.

Zariadenie sa dá prispôsobiť konkrétnemu vozidlu kupujúceho, to znamená, že v prípade nákladného automobilu s väčšou nosnosťou je možné vybaviť zariadenie zásobníkovou nádržou väčšej kapacity (10 ton).

Zariadenie nevyrábame len vo verzii s použitím novej rotačnej valcovej pece (Bagela) ale aj vo verzii so zníženou (úspornou) obstarávacou cenou, kedy do zariadenia zabudujeme vlastnú rotačnú valcovú pec (Bagelu) kupujúceho.

Rozmery zariadenia zodpovedajú vo všetkých jeho parametroch maximálnym rozmerom dopravných prostriedkov povolených k prevádzkovaniu na cestných komunikáciách.