Technológie

Pozadie vývoja

Packer Kft.

V stredoeurópskych klimatických podmienkach sa dajú vykonávať opravy cestných výtlkov efektívne až koncom jarných mesiacov a v lete, jesenné a zimné opravy sú väčšinou riešením len pre okamžité odstránenie lokálnych poškodení povrchu vozovky bezprostredne ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Zimné počasie nie je vhodné pre aplikovanie letných obaľovaných zmesí, navyše mnohé obaľovačky nie sú vo väčšine prípadov v zimných mesiacoch prevádzkované. V tomto období sú na niektorých obaľovačkách k dispozícii len zimné obaľované zmesi, avšak ich stabilita ani z ďaleka nedosahuje stabilitu letných obaľovaných zmesí.

Odstránenie problémov asfaltovacích prác pri nízkych teplotách odstraňuje našou spoločnosťou vypracovaná technológia, ktorá pozostáva zo špeciálnej riedidlovej prísady Cold-Perfect a k nej skonštruovaného komplexného recyklačného zariadenia.

Cieľom vývoja je, aby na území štátu na rôznych miestach uskladnené haldy vyfrézovaného alebo odlupovaného asfaltu mohli byť postupne recyklované na určené účely.

Packer Kft.
Packer Kft.

Doposiaľ používané prívesné rotačné valcové pece (Bagela) poskytujú možnosti na recykláciu „odpadového“ vyfrézovaného asfaltu, avšak ich používanie spôsobuje množstvo problémov prevádzkovateľom a preto sú používané len v minimálnom rozsahu. Jedným z problémov je, že v mieste opravy cestného výtlku musí byť k dispozícii lyžicový nakladač, ktorý do ústia rotačnej valcovej pece naloží vyfrézovaný asfalt alebo kusy odlupovaného asfaltu resp. v opačnom prípade musia nakladať do 2 metrovej výšky vyfrézovaný asfalt alebo odlupované kusy asfaltu pracovníci lopatami. Druhým z problémov je, že sa obaľovaná zmes bez použitia vhodnej emulzie dá aplikovať len nad určitou vonkajšou teplotou. Zabudovanie rotačnej valcovej pece do komplexného recyklačného zariadenia umožní po pridaní špeciálnej riedidlovej prísady výrobu modifikovanej zmesi, ktorá je určená pre trvanlivú opravu cestných výtlkov.

Výhody technológie

  • Umožňuje trvanlivé opravy vozovky v každom ročnom období.
  • Modifikovaná obaľovaná zmes z dôvodu jej mimoriadnej adhéznej schopnosti sa ani po zimnom aplikovaní nerozdrobí za niekoľko mesiacov, je stabilná aj v letných mesiacoch a nie je potrebné ju v lete nahradiť letnou obaľovanou zmesou.
  • Modifikovaná obaľovaná zmes sa výborne prilepí aj na očistené ale mokré povrchy, preto mokré cestné výtlky netreba vysúšať. Aplikovaná modifikovaná obaľovaná zmes zostáva dlhodobo stabilná aj po aplikovaní na očistený ale mokrý povrch.
  • Technológia recykluje haldy vyfrézovaného a odlupovaného kusového asfaltu kvalifikovaného ako odpadový materiál, čím chráni životné prostredie.
  • Recyklovať sa dajú aj na mieste opravy cestného výtlku odlupované kusy asfaltu a preto sa netreba starať o ich odvoz.
  • V zimnom období nefungujú viaceré obaľovačky, avšak vyfrézovaný asfalt je k dispozícii aj v zimnom období.
  • V letnom období nie je potrebné vypraviť nákladné auto do obaľovačky pre dovoz letnej obaľovanej zmesi a je možné modifikovanú obaľovanú zmes vyrobiť „na počkanie”.
  • Vždy je možné vyrobiť len také množstvo modifikovanej obaľovanej zmesi, aké je momentálne potrebné (menšie či väčšie množstvo), pričom nezostáva nič navyše.
  • Nami dodávané komplexné recyklačné zariadenie potrebuje na rozdiel od klasických recyklačných postupov menej humánnej pracovnej sily.
  • Naša technológia je aj vrátane prevádzkových výdavkov (za vyfrézovaný asfalt, za energiu, za riedidlovú prísadu) oveľa lacnejšou alternatívou ako opravy vykonané letnými alebo zimnými obaľovanými zmesami.

Referenčné práce

S využitím technológie sme v uplynulých 3 rokoch vykonali na viacerých miestach Maďarska testovacie opravy cestných výtlkov. V uvedenej súvislosti musíme konštatovať, že výplne všetkých opravených cestných výtlkov sú do dnešných dní na svojom mieste a vôbec sa nerozdrobili!

Dabas – cesta č. 5

Gyöngyös – cesta 4. 3

Szikszó