Riedidlová prísada

Nami ponúkaná riedidlová prísada s označením Cold-Perfect umožňuje výrobu takej modifikovanej obaľovanej zmesi, ktorá garantuje kvalitnú a trvanlivú opravu cestných výtlkov aj v jesenno-zimnom období s častými zrážkami a mimoriadne nízkymi vonkajšími teplotami, kedy s klasickými obaľovanými zmesami nie je možné vykonať kvalitné a trvanlivé opravy.

Adhézne schopnosti modifikovanej obaľovanej zmesi s riedidlovou prísadou Cold-Perfect sú v zimnom období výrazne lepšie ako adhézne schopnosti normálnych obaľovaných zmesí a tak je možné modifikovanú obaľovanú zmes rozprestierať na očistené plochy do mínus 10 stupňov Celsia, ktorá po náležitom zhutnení výborne slúži ako kvalitná a trvanlivá výplň cestného výtlku.

Aszfaltozó gép

Riedidlová prísada Cold-Perfect nesťažuje zhutnenie modifikovanej obaľovanej zmesi, ktorá sa dá zhutniť rovnakým počtom zhutňovacích úkonov ako zmesi neobsahujúce riedidlovú prísadu Cold-Perfect.

Komponenty riedidlovej prísady sú veľmi citlivé na vyššiu teplotu s dôsledkom straty účinku a nemôže sa pridávať priamo do rotačnej valcovej pece (Bagela), preto je možné si ju objednať len ako nevyhnutný spotrebný materiál k dodanému komplexnému recyklačnému zariadeniu.

Množstvo riedidlovej prísady primiešanej do obaľovanej zmesi vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu modifikovanej obaľovanej zmesi. Menej riedidlovej prísady zhoršuje kvalitu modifikovanej obaľovanej zmesi, viac emulznej prísady zhoršuje hospodárnosť technológie a preto naše zariadenie zabezpečuje presné dávkovanie riedidlovej prísady až po zmeraní hmotnosti roztavenej obaľovanej zmesi.